Välkommen till Luleå Segelsällskap – du också!

Luleå Segelsällskap, LSS, är bildat för att främja sjömanskap och en god utveckling av segling- och båtsport. LSS har två klubbanläggningar. ”Jollestugan” på Granudden och Klubbanläggningen på Liggskär.
Jollestugan är utgångspunkten för ungdomsverksamheten med jollesegling och seglarskolor, som sörjer för återväxten i segelsporten.

LSS för alla sjö- och båtlivsintresserade Luleå segelsällskap, LSS, skapades 1884 och är en av Sveriges äldsta idrottsklubbar. Inom LSS finns ett stort kunnande om segling. 
LSS vill främja ett gott socialt nätverk och LSS har för många blivit inträdesbiljetten till en långvarig kontakt med människor, som har samma brinnande intresse för sjöliv och båtar.
Inom Luleå Segelsällskap finns det både medlemmar som kappseglar och som inte ägnar sig åt tävlingsverksamhet. Alla båtintresserade ryms. 
Vi har också en del medlemmar som är motorbåtsägare. 
LSS har en ungdomsverksamhet som både utbildar och tränar ungdomar.

Soliga ljusa hemmavatten i stor skärgård
Våra hemmavatten är den stora och örika Luleå skärgård, med över 700 öar. Den gränsar till Piteå skärgård i söder och Töre och Kalix skärgårdar i norr. Här finns fantastiska seglingsvatten, som tyvärr är tämligen okända för de flesta svenskar. 
Solen lyser mycket och ofta över denna skärgård. Luleå ligger i toppen i den solliga som SMHI:s vädermetrologer registrerat varje sommar det senaste årtiondet. Läs mer här på SVT:s hemsida om SMHI:s väderstatistik:  http://svt.se/

Kappseglingen skapar ett säkrare sjöliv
LSS medlemmar har deltagit i många kappseglingar kring svenska och finska kusten. Vi har både världs- och Gotland Runt segrare inom våra led.
LSS har också en lång erfarenhet av egna kappseglingsarrangemang och som värdarrangörer. Många minns OK-Jolle VM och VM för 12-or som hölls i Luleå skärgård.
Det är viktigt att poängtera att kappseglandet har en djupare mening än själva seglandet och tävlandet. Kappseglandet innebär att du som seglare, tänjer gränserna för din förmåga under kontrollerade förhållanden. Därigenom blir besättningen bättre, tryggare och säkrare och det nya kunnandet kommer semester- och familjeseglingen till godo.

Fina anläggningar och nyttiga utbildningar
Om Du väljer att bli medlem i Luleå Segelsällskap har du full insyn i föreningen och har möjlighet att påverka föreningens verksamhet. Du får då också tillgång till föreningens fina anläggningar; Klubbanläggningen på Liggskär och Jollestugan på Granudden. 
LSS ger årligen olika kurser och utbildningar kring båtlivet och som medlem har du möjlighet att vara med på dem.

Målsättningen med LSS från året 1884 då föreningen grundades, står sig än idag:

”Segelsällskapets ändamål är att, genom sammanhållande av för saken intresserade personer och uppmuntran till tävling i segling, väcka allmänt intresse för och befordra utveckling i konsten att konstruera, bygga, tackla och hantera båtar.”